Salı, 19 Eylül 2017
Latest news
Main » İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Komisyonda Kabul Edildi (2)

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Komisyonda Kabul Edildi (2)

22 Haziran 2017

Davaların yığılması halinde, her bir talebe ilişkin vakalar bakımından ispat yükü ve deliller ayrı ayrı değerlendirilecek. Tasarının yürürlüğe girmesiyle, mevcut İş Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kaldırılacak. Başvuru, işçi veya işverenin adresindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, büro bulunmayan yerlerde ise görevlendirilmiş sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne yapılacak.

Adalet Komisyonunda kabul edilen işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkları 1 saat gibi kısa sürede çözüme kavuşturacak olan zorunlu arabuluculuk tasarısıyla işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabulucunun nasıl görevlendirileceğine ilişkin düzenlemeler yapılıyor.

Deniz Seki'nin Yanında Aşka Gelen Faruk Salman, Ellerini Semaya Açıp Şükretti
Milliyet gazetesinin haberine göre Nişanlısı Faruk Salman'la Türkbükü Galen Otel'in iskelesinde yemek yiyen şarkıcının, keyfi yerindeydi.

Bu mahkemelerin yargı çevresi, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenecek.

"Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulunun düzenlenmesi konusunda hükümlere aykırı hareket edildiği iddiasıyla sendika şubesi, sendika veya konfederasyon yönetim kurulu hakkında açılan davalarda verilen kararlar ile sendika üyeliğine ilişkin açılan davalarda verilen kararlar konusunda da temyize gidilemeyecek".

TİM Başkanvekili Süleyman Kocasert gözaltına alındı!
Kocasert ve gözaltına alınan 5 iş adamının serbest bırakılmasının ardından DENİB tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Kocasert'in Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesindeki sitede bulunan evinde 2 saat 15 dakika arama yapılmıştı.

Tasarı, arabulucunun görevlendirildiği tarihten itibaren başvuruyu en fazla üç hafta içinde sonuçlandırmasını öngörüyor. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilecek. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilecek. "Dünya'nın her yerinde isteğe bağlı, gönüllülük esasıyla arabuluculuk sistemi işlediğini belirten Veli Ağbaba, "Ancak tasarı ile Türkiye'de mahkemeye başvuru yapılmadan önce tarafların arabulucuya gitmesi zorunlu hale getirilmektedir". Aksi durumda anlaşma sağlanamamış sayılacak. Fesih bildirimine itiraz davalarında verilen kararlar ile işveren tarafından toplu iş sözleşmesi veya işyeri düzenlemeleri uyarınca işçiye verilen disiplin cezalarının iptali için açılan davalarda verilen kararlar bu kapsama girecek.

Tasarıyla kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, kötüniyet tazminatı ve iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatlardaki zamanaşımı süresi 10 yıldan 5 yıla iniyor. Arabuluculuğun bir dava şartı olarak kabul edilmesi, iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi veya manevi tazminat davaları, bunlarla ilgili rücu davalarında uygulanmayacak. Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri personelinin, "iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin" kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikayetleri inceleme yetkisi kaldırılacak. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun ilgili maddesinde yapılan değişikliğin zorunlu sonucu olarak, arabuluculuk görüşmelerine taraflar dışında katılan kişiler gizliliğe riayet etmek zorunda olacak.

Paris'te Kamyonet Polis Aracına Çarptı
Basına açıklama yapan polis kaynakları ise araçta, molotofkokteyli, bir tabanca ve bir kalaşnikof tüfek bulunduğunu bildirdi. Paris'te Champs-Elysees caddesinde bir aracın polis aracına çarpması sonucu patlama meydana geldiği bildirildi.

Tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde arabulucu bir çözüm önerisi yapabilecek. Komisyon, arabuluculuk müzakereleri sonunda gerekçeli bir rapor düzenleyerek, beş yıl boyunca saklayacak. Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil edecek.

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Komisyonda Kabul Edildi (2)